Tin tức ITC

DANH SÁCH ID + MẬT KHẨU ỨNG VỚI PHÒNG HỌC THEO TKB HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH ID + MẬT KHẨU ỨNG VỚI PHÒNG HỌC THEO TKB HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

1. Sinh viên xem TKB học kỳ II năm học 2020-2021 tại địa chỉ web: http://itc.hubt.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-tkb-8-tuan-dau-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021-749.hubt 2. Danh sách ID + Mật khảu ứng với phòng học theo file đính kèm....

  • 20/02/2021 13:42
  • |
  • 5690 lượt xem

THÔNG BÁO TKB  8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TKB 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

GHI CHÚ:8 tuần đầu học kỳ II năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 22/02/2021. 1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh...

  • 26/01/2021 15:09
  • |
  • 8526 lượt xem

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Để phục vụ cho việc đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2020-2021 thời gian cụ thể: - Đánh giá giảng viên cho các khóa 23,24,25 từ ngày...

  • 08/12/2020 22:24
  • |
  • 3861 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official