Tin tức ITC

DANH SÁCH PHÒNG HỌC ỨNG VỚI TÀI KHOẢN ZOOM DÙNG CHO SINH VIÊN

DANH SÁCH PHÒNG HỌC ỨNG VỚI TÀI KHOẢN ZOOM DÙNG CHO SINH VIÊN

Cập nhật từ phòng QLĐT, thứ 5, ngày 06/05/2021

  • 06/05/2021 07:00
  • |
  • 2727 lượt xem

THỜI KHÓA BIỂU 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021_V17

THỜI KHÓA BIỂU 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021_V17

8 tuần cuối  học kỳ II năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 10/05/2021. GHI CHÚ: 1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc...

  • 29/04/2021 09:01
  • |
  • 10419 lượt xem

THÔNG BÁO TKB ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI KHÓA 21 + 22

THÔNG BÁO TKB ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI KHÓA 21 + 22

  Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành. Nhà trường thông báo thời khóa biểu ôn tập học kỳ II năm học 2020-2021 bao gồm các khóa 21,22,...

  • 26/03/2021 01:23
  • |
  • 2409 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official