Tin tức ITC

THÔNG BÁO TKB KHÓA 21 ĐỢT 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG BÁO TKB KHÓA 21 ĐỢT 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

Học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 19/09/2016). Ghi chú: 1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ sơn - Bắc ninh 2.Môn GDTC,GDQP...

  • 15/09/2016 08:03
  • |
  • 1365 lượt xem

THÔNG BÁO TKB K21_TỪ SƠN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG BÁO TKB K21_TỪ SƠN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ kế hoạch đào tạo nhà Trường thông báo ban hành TKB học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp khóa 21_Từ Sơn. Học kỳ I năm học 2016...

  • 25/08/2016 09:58
  • |
  • 1096 lượt xem

THÔNG BÁO TKB KHÓA 21 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016_2017

THÔNG BÁO TKB KHÓA 21 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016_2017

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành nhà trường thông báo TKB học kỳ I năm học 2016-2017 Thời gian lên lớp áp dụng từ thứ 2, ngày...

  • 24/08/2016 09:29
  • |
  • 9041 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

T.03 09

T.01 03

Học kỳ 2 2015-2016

01:00 - 23:00

HUBT

Xem thêm

Facebook Official