Tin tức ITC

THÔNG BÁO TKB ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI KHÓA 21 + 22

THÔNG BÁO TKB ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI KHÓA 21 + 22

  Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành. Nhà trường thông báo thời khóa biểu ôn tập học kỳ II năm học 2020-2021 bao gồm các khóa 21,22,...

  • 26/03/2021 01:23
  • |
  • 2048 lượt xem

DANH SÁCH CÁC LỚP KHÓA 22 THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN VÀ KHẢO SÁT CUỐI KHÓA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH CÁC LỚP KHÓA 22 THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN VÀ KHẢO SÁT CUỐI KHÓA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Để phục vụ cho việc khảo sát cuối khóa và đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2020-2021 thời gian cụ thể: - Khảo sát cuối khóa và...

  • 11/11/2020 11:54
  • |
  • 1497 lượt xem

TKB KHÓA 25 ĐỢT 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 VÀ LỊCH CHUYỂN ĐỔI CÁC KHÓA 22,23,24

TKB KHÓA 25 ĐỢT 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 VÀ LỊCH CHUYỂN ĐỔI CÁC KHÓA 22,23,24

Ghi chú: Đối với khóa 25 đợt 2 lịch học kỳ I năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 19/10/2020) Đối với lịch chuyển đổi các...

  • 15/10/2020 13:00
  • |
  • 11532 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official