Tin tức ITC

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN KHÓA 21 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN KHÓA 21 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Khóa 21 khảo sát đánh giá giảng viên từ 23/04 đến 28/04/2018, lịch chi tiết xem tại file đính kèm 18/04/2018 TRUNG TÂM TIN HỌC

  • 18/04/2018 09:13
  • |
  • 133 lượt xem

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN KHÓA 20 NỮA ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN KHÓA 20 NỮA ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Khóa 20 từ 16/04 đến 21/04/2018 Khóa 21 từ 23/04 đến 28/04/2018, lịch cụ thể thông báo sau Khóa 22 từ tuần thứ 13, lịch cụ thể thông báo sau

  • 12/04/2018 14:39
  • |
  • 287 lượt xem

THÔNG BÁO VỀ LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO VỀ LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện từ 16/04 đến 19/05/2018

  • 12/04/2018 13:34
  • |
  • 165 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official