Tin tức ITC

THÔNG BÁO TKB DỰ THẢO HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.

THÔNG BÁO TKB DỰ THẢO HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.

Học kỳ I năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 24/08/2020) Thời khóa biểu chính thức được ban hành vào thứ 7, ngày 08/08/2020 Danh mục...

  • 04/08/2020 08:57
  • |
  • 4506 lượt xem

TKB MÔN GDQP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

TKB MÔN GDQP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

PHỤ LỤC MÔN GDQP 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ I NĂM HỌC (2020-2021)                                    ...

  • 20/07/2020 13:46
  • |
  • 1672 lượt xem

DANH SÁCH CÁC LỚP, SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH CÁC LỚP, SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

  Nhà trường đã thực hiện việc khảo sát đánh giá giảng viên học kỳ II năm học 2019-2020 đến nay còn một số lớp, sinh viên chưa thực hiện,...

  • 03/07/2020 09:12
  • |
  • 1248 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official