Tin tức ITC

TB THỜI KHÓA BIỂU  8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

TB THỜI KHÓA BIỂU 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

  GHI CHÚ ĐỐI VỚI LỊCH HỌC 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 Các môn Đại cương thuộc khoa Kinh tế và khoa Triết + 08 học...

  • 05/05/2020 22:50
  • |
  • 7911 lượt xem

TKB KHỐI SỨC KHÓE LÊN LỚP TỪ THỨ 2, NGÀY 09/03/2020

TKB KHỐI SỨC KHÓE LÊN LỚP TỪ THỨ 2, NGÀY 09/03/2020

TKB khối sức khỏe lên lớp theo TKB trước đây đã bố trí.

  • 07/03/2020 20:24
  • |
  • 1519 lượt xem

THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC C322 SANG PHÒNG C712

THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC C322 SANG PHÒNG C712

Nhà trường sử dụng phòng C322 làm phòng thực hành cho khoa Điều dưỡng. Trung tâm Tin học thông báo điều chỉnh tất cả các lớp có lịch học tại...

  • 08/01/2020 15:18
  • |
  • 1443 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official