Tin tức ITC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHẢO SÁT CUỐI KHÓA + ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI KHÓA 22.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHẢO SÁT CUỐI KHÓA + ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI KHÓA 22.

Nhà trường thực hiện khảo sát cuối khóa đối với khóa 22 từ ngày 16/11 đến 25/11/2020, đến nay còn một số lớp, sinh viên chưa thực hiện(có danh sách...

  • 23/11/2020 11:01
  • |
  • 222 lượt xem

DANH SÁCH CÁC LỚP KHÓA 22 THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN VÀ KHẢO SÁT CUỐI KHÓA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH CÁC LỚP KHÓA 22 THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN VÀ KHẢO SÁT CUỐI KHÓA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Để phục vụ cho việc khảo sát cuối khóa và đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2020-2021 thời gian cụ thể: - Khảo sát cuối khóa và...

  • 11/11/2020 11:54
  • |
  • 708 lượt xem

THÔNG BÁO TKB 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.

THÔNG BÁO TKB 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.

  Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành. Nhà trường thông báo thời khóa biểu 8 tuần cuối học kỳ I năm học 2020-2021 bao gồm các khóa...

  • 02/11/2020 14:48
  • |
  • 5584 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official