Tin tức ITC

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHÓA 21 THAM GIA KHẢO SÁT

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHÓA 21 THAM GIA KHẢO SÁT

SINH VIÊN CUỐI KHÓA CLICK VÀO ĐƯỜNG LINK SAU ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT CUỐI KHÓA https://youtu.be/otEkjG5zWIw

  • 15/10/2019 13:46
  • |
  • 173 lượt xem

LỊCH DỰ THẢO KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP KHÓA 21 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH DỰ THẢO KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP KHÓA 21 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Nhà trường thực hiện việc khảo sát ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp cho khóa 21 học kỳ I năm học 2019-2020. 1. Thời gian: Từ ngày 21/10...

  • 14/10/2019 15:27
  • |
  • 289 lượt xem

THÔNG BÁO TKB DỰ THẢO TUẦN THỨ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO TKB DỰ THẢO TUẦN THỨ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ kế hoạch Đào tạo. Nhà trường ban hành dự thảo TKB từ tuần thứ 9 học kỳ I năm học 2019-2020. Thời gian lên lớp dự kiến áp...

  • 07/10/2019 10:36
  • |
  • 5787 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official