Tin tức ITC

Danh sách sinh viên thiếu bằng phổ thông trung học khóa 19 cần bổ sung gấp

Danh sách sinh viên thiếu bằng phổ thông trung học khóa 19 cần bổ sung gấp

Danh sách sinh viên thiếu bằng phổ thông trung học khóa 19 cần bổ sung gấp

  • 06/12/2017 09:08
  • |
  • 556 lượt xem

LỊCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN ĐỢT 3(BỔ SUNG).

LỊCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN ĐỢT 3(BỔ SUNG).

Nhà trường thông báo cho những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm, từ ngày 05 đến ngày 16/12/2017 đến tại các phòng máy: D507,D508 để thực hiện...

  • 04/12/2017 15:55
  • |
  • 476 lượt xem

THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG C401

THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG C401

Nhà trường sử dụng phòng C401 cho khoa Y - Dược. Trung tâm thông báo chuyển các lớp có lịch học tại phòng C401 theo file đính kèm. Lịch thay...

  • 15/11/2017 08:46
  • |
  • 364 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official