Tin tức ITC

THÔNG BÁO TKB DỰ THẢO 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021.

THÔNG BÁO TKB DỰ THẢO 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021.

GHI CHÚ:8 tuần đầu học kỳ II năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 22/02/2021. 1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh...

  • 26/01/2021 15:09
  • |
  • 1675 lượt xem

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Để phục vụ cho việc đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2020-2021 thời gian cụ thể: - Đánh giá giảng viên cho các khóa 23,24,25 từ ngày...

  • 08/12/2020 22:24
  • |
  • 3697 lượt xem

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHẢO SÁT CUỐI KHÓA + ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI KHÓA 22.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHẢO SÁT CUỐI KHÓA + ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI KHÓA 22.

Nhà trường thực hiện khảo sát cuối khóa đối với khóa 22 từ ngày 16/11 đến 25/11/2020, đến nay còn một số lớp, sinh viên chưa thực hiện(có danh sách...

  • 23/11/2020 11:01
  • |
  • 714 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official