Tin tức ITC

THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC C322 SANG PHÒNG C712

THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC C322 SANG PHÒNG C712

Nhà trường sử dụng phòng C322 làm phòng thực hành cho khoa Điều dưỡng. Trung tâm Tin học thông báo điều chỉnh tất cả các lớp có lịch học tại...

  • 08/01/2020 15:18
  • |
  • 883 lượt xem

DANH SÁCH CÁC LỚP KHÔNG CHUYỂN BUỔI BÙ TỪ THỨ 4, NGÀY 01/01/2020 sang chủ nhật, ngày 05/01/2020

DANH SÁCH CÁC LỚP KHÔNG CHUYỂN BUỔI BÙ TỪ THỨ 4, NGÀY 01/01/2020 sang chủ nhật, ngày 05/01/2020

Theo thông báo của nhà trường buổi học thứ 4, ngày 01/01/2020 sẻ được bù vào chủ nhật, ngày 05/01/2020, tuy nhiên do có một số lớp có lịch học...

  • 30/12/2019 16:42
  • |
  • 1756 lượt xem

TKB  HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

TKB HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành, Nhà trường ban hành TKB học kỳ II năm học 2019-2020, Học kỳ II năm học 2019 - 2020 (Áp dụng...

  • 27/11/2019 12:26
  • |
  • 13524 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official