Tin tức ITC

DANH SÁCH CÁC LỚP, SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH CÁC LỚP, SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

  Nhà trường đã thực hiện việc khảo sát đánh giá giảng viên học kỳ II năm học 2019-2020 đến nay còn một số lớp, sinh viên chưa thực hiện,...

  • 03/07/2020 09:12
  • |
  • 429 lượt xem

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

NHÀ  TRƯỜNG THỰC HIỆN KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 BẮT ĐẦU TỪ THỨ 2, NGÀY 15/06 ĐẾN 11/07/2020.LỊCH CHI TIẾT THEO FILE ĐÍNH...

  • 11/06/2020 15:58
  • |
  • 1650 lượt xem

TB THỜI KHÓA BIỂU  8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

TB THỜI KHÓA BIỂU 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

  GHI CHÚ ĐỐI VỚI LỊCH HỌC 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 Các môn Đại cương thuộc khoa Kinh tế và khoa Triết + 08 học...

  • 05/05/2020 22:50
  • |
  • 9276 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official