Tin tức ITC

THÔNG BÁO TKB KHÓA 25 VÀ LỊCH ĐIỀU CHỈNH CÁC KHÓA K22,23,24

THÔNG BÁO TKB KHÓA 25 VÀ LỊCH ĐIỀU CHỈNH CÁC KHÓA K22,23,24

Căn cứ kế hoạch Đào tạo đã ban hành. Nhà trường thông báo  BAN HÀNH THỜI KHÓA BIỂU ĐỔI VỚI KHÓA 25 VÀ ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC THEO MÔN ĐỐI...

  • 28/09/2020 12:09
  • |
  • 3440 lượt xem

THÔNG BÁO TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.

THÔNG BÁO TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.

GHI CHÚ: - Các môn Đại cương thuộc khoa Kinh tế và khoa Triết + 08 học phần Tiếng Anh từ Ha1 đến Ha8 cụ thể ( Triết, CN.KHXH, Lịch...

  • 04/08/2020 08:57
  • |
  • 16432 lượt xem

TKB MÔN GDQP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

TKB MÔN GDQP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

PHỤ LỤC MÔN GDQP 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ I NĂM HỌC (2020-2021)                                    ...

  • 20/07/2020 13:46
  • |
  • 2948 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official