Tin tức ITC

THÔNG BÁO LỊCH CHUYỂN BUỔI HỌC CÁC KHÓA 21,22,23 VÀ THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 24 + K24 TỪ SƠN.

THÔNG BÁO LỊCH CHUYỂN BUỔI HỌC CÁC KHÓA 21,22,23 VÀ THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 24 + K24 TỪ SƠN.

Để phục vụ cho việc bố trí TKB cho khóa 24 nhà trưởng thông báo điều chỉnh lịch học của các khóa 21,22,23 và ban hành TKB khóa 24 1....

  • 20/08/2019 09:56
  • |
  • 6975 lượt xem

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HOC 2019-2020.

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HOC 2019-2020.

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành.Nhà trường thông báo TKB học kỳ I năm học 2019-2020 Lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 05/08/2019. TKB chính...

  • 22/07/2019 14:04
  • |
  • 5831 lượt xem

LỊCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019.

LỊCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019.

Nhà trường thực hiện khảo sát đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2018-2019 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 08/12/2018. Sinh viên tải file đính kèm về để...

  • 15/11/2018 14:03
  • |
  • 1720 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official