Tin tức

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

NHÀ  TRƯỜNG THỰC HIỆN KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 BẮT ĐẦU TỪ THỨ 2, NGÀY 15/06 ĐẾN 11/07/2020.LỊCH CHI TIẾT THEO FILE ĐÍNH KÈM. LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP XEM LỊCH THEO FILE ĐÍNH...

  • 11/06/2020 15:58
  • |
  • 2372 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết