Tin tức

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Để phục vụ cho việc đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2020-2021 thời gian cụ thể: - Đánh giá giảng viên cho các khóa 23,24,25 từ ngày 14/12/2020 đến ngày 09/01/2021.Nhà trường thông báo: 1.   Giáo...

  • 08/12/2020 22:24
  • |
  • 3697 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết
THÔNG BÁO TKB 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.

THÔNG BÁO TKB 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.

  Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành. Nhà trường thông báo thời khóa biểu 8 tuần cuối học kỳ I năm học 2020-2021 bao gồm các khóa 21, 22,23,24,25.Các Khoa, Bộ môn trực thuộc và các Phòng...

  • 02/11/2020 14:48
  • |
  • 6664 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết