LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

  • Trung Tâm Tin Học
  • 08/12/2020 22:24
  • 3698 Lượt xem
  • Bình luận

Để phục vụ cho việc đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2020-2021 thời gian cụ thể:

- Đánh giá giảng viên cho các khóa 23,24,25 từ ngày 14/12/2020 đến ngày 09/01/2021.Nhà trường thông báo:

1.   Giáo viên bộ môn cho phép sinh viên thực hiện bỏ phiếu trong khoảng thời gian 15 phút tại các phòng máy theo lịch đã bố trí, nếu lịch bỏ phiếu trùng với lịch học.

2.   Lịch chi tiết khảo sát đánh giá giảng viên được cập nhật tại địa chỉ website: http://itc.hubt.edu.vn/

3.   Sinh viên nghiêm túc thực hiện theo đúng lịch đã ban hành của nhà trường.

4.   Thông tin liên hệ về lịch: 0982.744.880 ( Cô Thảo phòng D104)

Cập nhật Trung tâm Tin học, ngày 08/12/2020.

Tập tin đính kèm ( 1 )