LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

  • Trung Tâm Tin Học
  • 11/06/2020 15:58
  • 2433 Lượt xem
  • Bình luận

NHÀ  TRƯỜNG THỰC HIỆN KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 BẮT ĐẦU TỪ THỨ 2, NGÀY 15/06 ĐẾN 11/07/2020.LỊCH CHI TIẾT THEO FILE ĐÍNH KÈM. LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP XEM LỊCH THEO FILE ĐÍNH KÈM VÀ THÔNG BÁO TỚI LỚP ĐƯỢC BIẾT ĐỂ THỰC HIỆN.

 

Tập tin đính kèm ( 1 )