TB THỜI KHÓA BIỂU 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

  • Trung Tâm Tin Học
  • 05/05/2020 22:50
  • 10597 Lượt xem
  • Bình luận

 

GHI CHÚ ĐỐI VỚI LỊCH HỌC 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
Các môn Đại cương thuộc khoa Kinh tế và khoa Triết + 08 học phần Tiếng Anh từ HA1 đến HA8 cụ thể ( Triết, CN.KHXH, Lịch sử Đảng CSVN, Tư tưởng HCM, Kinh tế chính trị MLN, Thống kê học, Địa lý Kinh tế Việt Nam & TG, Kinh tế Vi mô Vĩ mô, + 8 học phần Tiếng anh từ HA1 đến HA8 tiếp tục học Online
Các môn còn lại học tập trung tại trường
Đối với môn GDQP được chia thành 4 đợt, Học tập trung tại Từ Sơn(xem phục lục ở dưới)
Thời gian các ca học theo quy định chung của nhà trường
- Đối với các học phần có thời lượng 30 tiết/2TC, 60 tiết/4TC thực hiện lên lớp 4 tiết/buổi theo thời gian cụ thể:
- Buổi sáng: 7h30 đến 11h05, buổi chiều: 13h00 đến 16h35, buổi tối: 18h00 đến 21h35
- Đối với các học phần có thời lượng từ 36 tiết/2TC trở lên, thực hiện lên lớp 5 tiết/buổi, thời gian cụ thể:buổi sáng: 7h30 đến 11h55,buổi chiều: 13h00 đến 17h25.
- Các môn 5 tiết không bố trí học buổi tối.
PHỤ LỤC MÔN GDQP 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC (2019-2020)
Môn GDQP khóa (22,23,24) 8 tuần cuối học kỳ II năm học 2019-2020 được chia thành 4 đợt, Học tập trung tại Từ Sơn, sau khi kết thúc lịch học môn GDQP sinh viên lên lớp các môn còn lại theo TKB chung toàn trường đã phân. Các đợt học GDQP cụ thể như sau:
Đợt 12 từ ngày 18/05/2020 đến hết ngày 30/05/2020 gồm:Ngành Kế toán K24 (từ lớp 25 đến lớp 27 và Từ Sơn), QLNN K24, Kiến Trúc K24, QL Kinh tế K24 và ngành Ôtô K24.
Đợt 13 từ ngày 01/06/2020 đến hết ngày 13/06/2020 gồm ngành Du lịch K24 (toàn bộ khóa)
Đợt 14 từ ngày 15/06/2020 đến hết ngày 27/06/2020 gồm ngành CNTT K24 (từ lớp 01 đến 24).
Đợt 15 từ ngày 29/06/2020 đến hết ngày 11/07/2020 gồm:Ngành CNTT K24( từ lớp 25 đến 44 và lớp Từ Sơn), ngành Môi trường K24 và ngành Xây dựng K24.
Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh
Hotline bus: 0362.603.883 – 091.920.88.33

 - CẬP NHẬT TRUNG TÂM TIN HỌC CHIỀU NGÀY 11/05/2020( Bổ sung lịch ôn tập khóa 21, điều chỉnh theo đính chính khoa Trung nhật, khoa Du lịch)