THÔNG BÁO TKB 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.

  • Trung Tâm Tin Học
  • 02/11/2020 14:48
  • 6665 Lượt xem
  • Bình luận

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành. Nhà trường thông báo thời khóa biểu 8 tuần cuối học kỳ I năm học 2020-2021 bao gồm các khóa 21, 22,23,24,25.Các Khoa, Bộ môn trực thuộc và các Phòng ban có liên quan thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện từ thứ 2, ngày 09/11/2020.

Các môn Đại cương thuộc khoa Kinh tế và khoa Triết + 08 học phần Tiếng Anh từ HA1 đến HA8 cụ thể (Triết, CN.KHXH, Lịch sử Đảng CSVN, Tư tưởng HCM, Kinh tế  chính trị MLN, Thống kê học, Địa lý Kinh tế Việt Nam&TG, Kinh tế Vi mô Vĩ mô, +8 học phần tiếng anh từ HA1 đến HA8 tiếp tục học Online trừ khóa 25, Các môn còn lại học tập trung tại Trường

Môn GDQP được chia thành 4 đợt, học tập trung tại Từ Sơn(theo phục lục đính kèm)

Các môn học có thực hiện xemina, các Khoa, Bộ môn cần lập kế hoạch trước và gửi cho Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm Tin học, CTSV,  Quản trị, để bố trí giảng đường và giám thị học đường.

Sinh viên xem thông báo lịch tại trường hoặc qua website:

http://itc.hubt.edu.vn/

Danh mục cập nhật:

Ngày 03.11.2020 cập nhật cho khoa Điện điện tử

Ngày 04/11/2020 cập nhật cho full khoa

Ngày 06/11/2020 

Ngày 06/11/2020 

Ngày 07/11/2020