THÔNG BÁO TKB TUẦN THỨ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

  • Hoàng Văn Trường
  • 07/10/2019 10:36
  • 9512 Lượt xem
  • Bình luận
Căn cứ kế hoạch Đào tạo. Nhà trường ban hành dự thảo TKB từ tuần thứ 9 học kỳ I năm học 2019-2020.
Thời gian lên lớp dự kiến áp dụng từ thứ 2, ngày 14/10/2019.
Ghi chú: Trung tâm dựa vào quỹ phòng hiện có để bố trí, vì vậy yêu cầu các khoa không đề nghị điều chỉnh đổi buổi.
Cập nhật TTTH, thứ 3, ngày 08/10/2019
Cập nhật TTTH, thứ 4, ngày 09/10/2019
Cập nhật TTTH, thứ 6, ngày 11/10/2019
Cập nhật TTTH, thứ 7, ngày 12/10/2019
Cập nhật TTTH, thứ 3, ngày 22/10/2019
+ Bổ sung môn Hay1,2 đối với các ngành:
- Răng hàm mặt (RM)
- Dược khoa ( DK)
- Kinh tế ( QK)
+ Bổ sung môn HA1,2 đối với các ngành
- Kế toán ( KT)
- Du lịch ( DL)