THÔNG BÁO TKB DỰ THẢO TUẦN THỨ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

  • Hoàng Văn Trường
  • 07/10/2019 10:36
  • 5788 Lượt xem
  • Bình luận
Căn cứ kế hoạch Đào tạo. Nhà trường ban hành dự thảo TKB từ tuần thứ 9 học kỳ I năm học 2019-2020.
Thời gian lên lớp dự kiến áp dụng từ thứ 2, ngày 14/10/2019.
Ghi chú: Trung tâm dựa vào quỹ phòng hiện có để bố trí, vì vậy yêu cầu các khoa không đề nghị điều chỉnh đổi buổi.
 Cập nhật TTTH, thứ 3, ngày 08/10/2019
 Cập nhật TTTH, thứ 4, ngày 09/10/2019
  Cập nhật TTTH, thứ 6, ngày 11/10/2019
   Cập nhật TTTH, thứ 7, ngày 12/10/2019
 

Tập tin đính kèm ( 1 )