THÔNG BÁO TKB ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI KHÓA 21 + 22

  • Trung Tâm Tin Học
  • 26/03/2021 01:23
  • 2411 Lượt xem
  • Bình luận

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành. Nhà trường thông báo thời khóa biểu ôn tập học kỳ II năm học 2020-2021 bao gồm các khóa 21,22, Các Khoa, Bộ môn trực thuộc và các Phòng ban có liên quan thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.

-    Học phần Kinh tế Chính trị Mác Lê Nin lên lớp từ thứ 2, ngày 29/03/2021 đến ngày 29/04/2021

 -  Học phần Triết học Mác Lê Nin lên lớp từ thứ 2, ngày 05/04/2021 đến ngày 29/04/2021

Sinh viên xem thông báo lịch tại trường hoặc qua website:

http://itc.hubt.edu.vn/

 

Tập tin đính kèm ( 1 )