THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHẢO SÁT CUỐI KHÓA + ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI KHÓA 22.

  • Trung Tâm Tin Học
  • 23/11/2020 11:01
  • 716 Lượt xem
  • Bình luận

Nhà trường thực hiện khảo sát cuối khóa đối với khóa 22 từ ngày 16/11 đến 25/11/2020, đến nay còn một số lớp, sinh viên chưa thực hiện(có danh sách đính kèm, sinh viên kiểm tra cả đánh giá giảng viên và khảo sát cuối khóa ở file đính kèm)

Yêu cầu thực hiện lại tại Website:

1.Đối với khảo sát cuối khóa truy cập vào địa chỉ:http://khaosat.hubt.edu.vn/

2.Đối với đánh giá giảng viên truy cập vào địa chỉ:http://danhgia.hubt.edu.vn/

Thời gian: Từ 23/11/2020 đến hết 25/11/2020.

Tập tin đính kèm ( 1 )