Tin tức

THÔNG BÁO TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.

THÔNG BÁO TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.

GHI CHÚ: - Các môn Đại cương thuộc khoa Kinh tế và khoa Triết + 08 học phần Tiếng Anh từ Ha1 đến Ha8 cụ thể ( Triết, CN.KHXH, Lịch sử Đảng CSVN, Tư tưởng HCM,Kinh tế  chính trị MLN,...

  • 04/08/2020 08:57
  • |
  • 18073 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết